Dé vacaturesite
van werkgevers
in Zuidoost-Brabant

Werkvoorbereider    33 - 40+ uur vacature

Bouw Eindhoven 1209 keren bekeken
Vacature omschrijving

FUNCTIE-OMSCHRIJVING
Werkvoorbereider 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE
De Werkvoorbereider is verantwoordelijk voor de projectinrichting op de werkplek. Hij werkt volgens de instructies en werkmethoden van de onderneming
 
PLAATS IN DE ORGANISATIE                                                   
Leiding krijgen van:
Operationeel Directeur 
 
HOOFDACTIVITEITEN/VERANTWOORDELIJKHEDEN
Werkvoorbereiding

 • De Werkvoorbereider is verantwoordelijk voor de technische en organisatorische voorbereiding en voor de detailplanning van projecten.
 • Hij werkt nauw samen met de projectleider die de te volgen werkwijze, volgorde van activiteiten en te gebruiken materialen en menskracht, vaststelt.
 • Als basis hanteert hij de geaccepteerde offerte, al dan niet uitgewerkt tot een bestek, waarin het uit te voeren werk is gespecificeerd.
 • Hij draagt zorg voor een juiste toepassing van de wettelijke regels (Arbo, VGA, milieuvoorschriften etc.) en bedrijfsvoorschriften (kwaliteitsborging). Hij draagt zorg voor het up-to-date houden van het handboek 'Kwaliteitszorg'.

 
 
RESULTAATGEBIEDEN
Plannen

 • De Werkvoorbereider vertaalt projectspecificaties (offerte) en overige informatie over projecten en vooruitzichten in een plan (jaarplan, projectplan, activiteitenplan of anderszins), rekening houdend met de behoefte aan capaciteit in mankracht, materieel en materiaal.

 
Afstemmingsafspraken  

 • De Werkvoorbereider neemt contact op met alle betrokken partijen voor de projectuitvoering.
 • Hij vertaalt informatie uit projectspecificaties in concrete afspraken.
 • Hij waarborgt een effectieve samenwerking van alle partijen.

 
Werkplekinrichting

 • De Werkvoorbereider beoordeelt de benodigdheden op de werkplek om het project volgens afspraak te kunnen uitvoeren/opleveren.
 • Hij regelt of maakt deze benodigdheden (werkinstructies, werkomschrijvingen, materieel, materiaal en transport), rekening houdend met het gebruiksgemak van en op de werkplek.
 • Hij geeft waar nodig een toelichting.

 
Voortgangsinformatie

 • De Werkvoorbereider schat in, in hoeverre de werkzaamheden volgens schema verlopen. o Hij achterhaalt ontbrekende gegevens en signaleert tijdig afwijkingen van de planning en verwerkt gegevens tot informatieve rapportages.

 
 
 

Verbetervoorstellen

 • De Werkvoorbereider signaleert knelpunten en verbeterpunten op het gebied van planning en budgettering.
 • Hij bepaalt geschikte methoden om de kwaliteit van deze processen te verbeteren.
 • Hij dient goed beargumenteerde voorstellen ter verbetering in.

 
Kwaliteitszorg

 • De Werkvoorbereider past kennis over wijzigingen in wet- en regelgeving over kwaliteitszorg toe op de werkvloer.
 • Hij houdt kwaliteitshandboeken bij.
 • Hij spreekt anderen aan op het niet naleven van richtlijnen en voorschriften, rekening houdend met de bekendheid van medewerkers met deze richtlijnen.

 
EISEN / DESKUNDIGHEID
Minimale opleiding en ervaring:

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Kennis van Bouwkunde en projectmanagement;
 • Kennis van projectplanning en logistieke processen;
 • Kennis van waarden, instructies en werkmethoden van de onderneming.

 
Eigenschappen:

 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Cijfermatig analytisch vermogen;
 • Planmatig werken;
 • Doorzettingsvermogen;
 • Nauwkeurig, accuraat;
 • Technisch inzicht;
 • Probleemoplossend vermogen;

 
Specifieke voorwaarden:
Rijbewijs B+E