Dé vacaturesite
van werkgevers
in Zuidoost-Brabant

Kansen voor jongeren


Workshops en eProfiel voor leerlingen praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
Jongeren met een praktijkopleiding hebben begeleiding nodig bij het vinden vaneen stage of werkplek en – aansluitend – ook ondersteuning op de werkplek. Het zijn jongeren die uitstromen uit het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs ende entree-opleidingen (mbo) uit Eindhoven en de Kempen. Deze jongeren kunnen onder de Participatiewet vallen.

Werkgevers bieden deze jongeren op school twee workshops aan: ‘Elevator Pitch’ en ‘eProfiel’, waarbij het instrument eProfiel (een uitgebreid digitaal cv) beschikbaar wordt gesteld aan de deelnemende scholen. Werkgevers organiseren een Vacaturecafé Special samen met Job8, een organisatie van en voor scholen die jongeren begeleidt naar een passende plek op de arbeidsmarkt.

Meer weten? Bel of mail Simone Blommers: 06 52 74 79 79, s.blommers@mkbeindhoven.nl

Website Job8 werkt voor jou