Dé vacaturesite
van werkgevers
in Zuidoost-Brabant

Medewerker controle en logistiek N.o.t.k. vacature

Techniek Veldhoven 588 keren bekeken
Vacature omschrijving

Doel van de functie
Het uitvoeren van ondersteunende logistieke-, magazijn- en productiewerkzaamheden.
 
Plaats in de organisatie
Ontvangt leiding van het bedrijfsbureau.
 
Typering van de activiteiten
 
Werkzaamheden
 

 • Producten controleren middels meten en kijken.
 • Producten transportklaar maken; bundelen, verpakken en stickeren van producten.
 • Vervoeren van benodigde onderdelen en materialen van en naar de productieplekken.
 • Laden van materiaal en producten op de vrachtwagen.
 • Is inzetbaar als chauffeur voor het vervoer van eindproducten aan klanten.
 • Het afvoeren van restmaterialen.
 • Voorraadtekorten signaleren.
 • Productiewerkzaamheden. (Incidenteel)

 
Overige verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 

 • Is verantwoordelijk voor het controleren van producten voor het inpakken en zorgt voor de juiste documentatie bij de verzendingen.
 • Is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en goed verpakken van producten.
 • Is verantwoordelijk voor het zorgvuldig en veilig transporteren van onderdelen en materialen binnen de productieruimtes.
 • Is verantwoordelijk voor het tijdig en goed afleveren van de eindproducten aan klanten en zorgt daarbij voor een correcte representatie van de organisatie.
 • Draagt zorg voor orde en netheid van zijn werkplek.
 • Is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en onderhoud van de aan hem toegewezen machines, gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Is gericht op goede samenwerking.

 
 
 
 
 
 
CATS® Functieprofiel
Bovenstaande beschrijving is slechts een typering van de werkzaamheden en niet een uitputtende opsomming. De vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren.
 
Beschrijving per karakteristiek
 
Complexiteit
De functie is gericht op ondersteunende werkzaamheden die zich volgens een vast
patroon herhalen. De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan een basisberoepsopleiding op MBO 2/3 niveau, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast van enkele dagen.
 
Zelfstandigheid
Voor tijdsindeling,werkvolgorde en werkwijze worden aanwijzingen en instructies gegeven. De toepassing daarvan vereist enige ervaring (in weken uit te drukken) omdat afwijkingen kunnen voorkomen en het werk tot op zekere hoogte zonder direct toezicht wordt verricht.
De contacten met naaste collega’s zijn gericht op een vlot verloop van de werkzaamheden.
 
Afbreukrisico
Fouten verstoren als incidenten de normale voortgang op andere afdelingen of in verzending e.d.
Fouten leiden tot mogelijk foute producten bij de klant.
Eventueel kan schade berokkend worden aan materieel.
Eventueel is er sprake van onregelmatig en oppervlakkig contact met chauffeurs van derden.
 
Fysieke Aspecten
Werkt onder wisselende omstandigheden in de productie, met eventueel enige hinderlijke factoren als lawaai. Het besturen van een heftruck levert hinder op van lawaai of trillingen. Van inspanning is sprake bij tillen, verschuiven en handmatig verplaatsen.

Kennis en toepassing van Arbo
Het is - in verband met veiligheid op de werkvloer - een vereiste voor de medewerker om zorg te dragen voor kennis en toepassing van relevante arbo voorschriften. Deze voorschriften hebben betrekking op: veiligheid, werkhouding, het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals het juiste gebruik van ondersteunende apparatuur en beschermende middelen.

 

Functie-eisen

 • De kennis en het vakmanschap dienen naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan een technische basisberoepsopleiding (VMBO+ MBO 2/3).
 • Kennis van meetmiddelen, materialen, producten en goederen welke in omloop zijn.
 • Zorgvuldige en accurate manier van werken
 • Weet van aanpakken en heeft een gemotiveerde en kwaliteitsbewuste instelling.