Dé vacaturesite
van werkgevers
in Zuidoost-Brabant

Mechanical Engineer 33 - 40+ uur vacature

Techniek Eersel 1110 keren bekeken
Vacature omschrijving

For English - scroll down

Premier Tech Chronos is een van de grootste producenten van industriële flexibele verpakkingsmachines in de branche. Wil je bijdragen aan ons succes? Ben je klantgericht, gedreven en heb je een passie voor technologie? Dan ben jij misschien de Mechanical Engineer die wij zoeken!

De rol
In deze rol werk je samen met je collega’s om klantoplossingen te realiseren. Dit betreft zowel het ontwerpen van nieuwe machines als standaardisatievoorstellen op onze bestaande machines. Je gaat je richten op de eisen en wensen van de klant. Een belangrijk aspect is dat je een logische, positief werkende ethiek hebt en je de focus hebt op het oplossen van technische problemen.

Taken en verantwoordelijkheden

1 Ontwerp mechanische systemen en apparatuur

 • Analyseer de behoeften, maak berekeningen en definieer de parameters die nodig zijn voor het ontwerp;
 • Ontwikkel concepten en selecteer een oplossing in samenwerking met het team;
 • Los problemen op in het ontwerp van systemen en apparatuur in samenwerking met het engineeringteam;
 • Voer onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uit;
 • Ondersteuning van het productieteam bij de uitvoering van de lopende projecten.

2 Technische ondersteuning bieden aan verkoop-, productie- en serviceteams

 • Reviewen en goedkeuren van productie werk;
 • Samenwerken bij het opstellen van technische documenten;
 • Analyseer de problemen die klanten tegenkomen en doe aanbevelingen.

We zijn op zoek naar een kandidaat met ...

 • Educatieve achtergrond (HBO) in Werktuigbouwkunde;
 • 3+ jaar relevante werkervaring;
 • Kennis van ontwikkeling en constructie van machines;
 • Kennis van modularisering / standaardisatie en Lean Design;
 • Kennis van CAD-systemen - bij voorkeur met Solid Edge (3D);
 • Kennis van PDM- en ERP-systemen;
 • Oog voor kwaliteit en haalbaarheid;
 • Een flexibele en teamgerichte houding;
 • Goede communicatieve vaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels.


WIJ ZIJN HET TEAM VAN PREMIER TECH…

PAS JIJ BIJ ONS?

Premier Tech (PT), dat is ruim 95 jaar passie, met meer dan 4 500 teamleden in 26 landen. Inderdaad: teamleden en geen werknemers. Dankzij het teamwork van onze drie groepen (op het gebied van land- en tuinbouw, industriële installaties en milieutechnologie) groeien we overal ter wereld we steeds verder door. We zijn intrapreneurs* in hart en nieren. We dagen voortdurend de status quo uit om onze grenzen verder te verleggen. We schrikken niet terug voor gecalculeerde risico’s en we zijn niet bang om onderweg fouten te maken. We streven ernaar om altijd van onze activiteiten te leren, we benutten alle groeikansen, ook de lastige, en we delen met elkaar de kennis over onze successen (en die vieren we ook!) én onze mislukkingen. Al met al zijn we tot in onze haarvaten gemotiveerd om uit te blinken in alles wat we doen... Wij zijn het team van Premier Tech.

4 500 teamleden   26 landen   44 vestigingen

C$ 793.6 miljoen omzet   10,5% jaarlijkse groei (al 25 jaar)

* Intrapreneur [znw]: een professional die van binnenuit een bedrijf opbouwt en bijdraagt aan een cultuur die waarde creëert.

MEER WETEN OVER ONZE CULTUUR?

ONTMOET ONS OP SOCIALE MEDIA

 

ENGLISH:

Premier Tech Chronos is one of the largest industrial flexible packaging equipment manufacturers in the industry. Do you want to contribute to our success? Are you passionate, customer oriented and do you have a keen eye for quality with a passion for technology? Then you may be the Mechanical Engineer we are looking for!

The role
In this role, you will be working together with your colleagues to realize customer solutions. This involves both the design of new machines and standardization proposals on our existing machines. You will be focusing on the requirements and wishes of the customer. An important aspect is that you have a logical, positive working ethic and that you are willing to commit to solve technical issues.

Tasks & responsibilities

1 Design mechanical systems and equipment

 • Analyze the needs, make calculations and define the parameters necessary to the design;
 • Develop concepts and select a solution in collaboration with the team;
 • Solve problems met in the design of systems and equipment in collaboration with the engineering team;
 • Carry out research and development projects;
 • Support the manufacturing team in the execution of the projects under way.

2 Provide technical support to sales, manufacturing and service teams

 • Review and approve manufacturing work;
 • Collaborate in the preparation of technical documents;
 • Analyze the problems encountered by customers and make recommendations.

We are looking for a candidate with…

 • Educational background (HBO) in Mechanical Engineering;
 • 3+ years of relevant working experience;
 • Knowledge of development and construction of machines;
 • Knowledge of modularization/standardization and Lean Design;
 • Knowledge of CAD systems – preferably with Solid Edge (3D);
 • Knowledge of PDM and ERP systems;
 • An eye for quality and feasibility;
 • A flexible and team-oriented attitude;
 • Good communication skills in both Dutch and English.


WE ARE THE PREMIER TECH TEAM…

ARE YOU LIKE US?

Premier Tech (PT), it’s 95 years of passion, with over 4 500 team members in 26 countries. That’s right, team members, not employees. Through the teamwork of our three groups (Horticulture and Agriculture, Industrial Equipment, Environmental Technologies), we keep growing, all around the world. We are intrapreneurs* at heart. We constantly challenge the status quo in order to push our limits. We are not afraid of taking calculated risks, never shying away from our mistakes along the way. Dedicated to always learn from our actions, we seize all growth opportunities, even the painful ones, sharing with each other the knowledge of our successes (which we always celebrate!) and failures. All together, we are deeply committed to excel at what we do… We are the Premier Tech team.

4 500 Team members   26 Countries   44 Plants

C$793.6 M Sales 10.5% Annual growth over the past 25 years

* Intrapreneur [noun]: a professional building a business from the inside out, contributing to a culture that creates value.
 

INTERESTED IN LEARNING MORE ABOUT OUR CULTURE?

MEET US ON SOCIAL MEDIA