Dé vacaturesite
van werkgevers
in Zuidoost-Brabant

Kwaliteitscontroleur N.o.t.k. vacature

Techniek Veldhoven 736 keren bekeken
Vacature omschrijving

Doel van de functie
Het opzetten en uitvoeren van controles met als doel het productieproces en de kwaliteit van producten te optimaliseren.
 
Plaats in de organisatie
Ontvangt leiding van – en rapporteert rechtstreeks aan de bedrijfsleider.
Interne contacten met Voorman Productie, productiemedewerkers, Werkvoorbereiding en Bedrijfsbureau.
Externe contacten met klanten en leveranciers.
 
Typering van de activiteiten
Het verrichten van kwaliteitscontroles en het analyseren, controleren en bewaken van productieprocessen.
 
Werkzaamheden

 • Het signaleren van kwaliteitsafwijkingen.
 • Het verrichten van de ingangscontrole op materialen en hulpstoffen.
 • Het uitvoeren van procesmatige controles.
 • Het uitvoeren van inhoudelijke controles.
 • Bewaken van de kwaliteit van de processen.
 • Het uitvoeren van outputcontroles.
 • Zorgdragen voor tijdige kalibratie en ijken van apparatuur.

 
Overige verantwoordelijkheden en bevoegdheden

 • Is verantwoordelijk voor kwaliteitscontrole en tijdige en correcte signalering bij kwaliteitsafwijkingen.
 • Levert bijdragen ter optimalisatie van het productieproces en de kwaliteit van producten middels 8D procedures.
 • Is gericht op goede samenwerking.
 • Werkt geordend en accuraat, met overzicht over en inzicht in het geheel aan activiteiten.
 • Stimuleert het 5S denken en handelen.

 
 
 
 
CATS® Functieprofiel
Bovenstaande beschrijving is slechts een typering van de werkzaamheden en niet een uitputtende opsomming. De vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren.
 
Beschrijving per karakteristiek
Complexiteit
De functie is gericht op kwaliteitscontrole en vertoont ook administratieve aspecten. Er is sprake van een zeer hoge omschakelfrequentie in verband met de grote gevarieerdheid van taakonderdelen en de grote aantallen artikelen. Extra concentratie kan vereist zijn bij visuele aspecten of bij grensgevallen. Regelmatig is er sprake van tijddwang. De kennis dient naar inhoud en niveau gelijkwaardig te zijn aan MBO-3, aangevuld met cursussen en/of trainingen met een gemiddelde studielast tot 2½  jaar
 
Zelfstandigheid
Reageert binnen de vrij strakke tijdschema’s (onmiddellijk) op zich aandienende situaties en productstromen. De procedures staan in beginsel vast. In een aantal gevallen moet een afweging van belangen plaatsvinden. Daarbij kan initiatief en feeling vereist zijn. Raadplegen van de leiding is dan eventueel mogelijk en soms intensief vereist. De problemen zijn van praktisch-technische aard, de oplossing komt overeen met het opleidingsniveau. De interne contacten zijn vereist voor de doorstroming en realisatie van de gewenste kwaliteit en moeten vlot en vooral snel verlopen.
 
Afbreukrisico
Fouten of onachtzaamheden bij instructies en controles kunnen op zeer schadelijke wijze doorwerken tot bij de klant en aanleiding zijn tot klachten of problemen. Vertraging in de verwerking beïnvloedt rechtstreeks de productie en aflevering. Directe controle door anderen is niet mogelijk maar voor belangrijke of moeilijke gevallen is raadplegen van de leiding mogelijk. Interne contacten zijn gericht op snelle en concrete overdracht van informatie voor een juiste en tijdige uitvoering.
 
Fysieke Aspecten
Zowel kantoor als productie omstandigheden. Werkt met beeldscherm
Veel lopen en eventueel veel tillen. Er kan sprake zijn van enige kans op letsel.
 
Kennis en toepassing van Arbo.

Het is - in verband met veiligheid op de werkvloer - een vereiste voor de medewerker om zorg te dragen voor kennis en toepassing van relevante arbo voorschriften. Deze voorschriften hebben betrekking op: veiligheid, werkhouding, het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals het juiste gebruik van ondersteunende apparatuur en beschermende middelen. Daarnaast gelden de arbo voorschriften in kantooromstandigheden: correcte werkhouding, - instelling van stoel en bureau en met regelmaat PC werkzaamheden afwisselen met andere werkzaamheden

Functie-eisen

 • MBO niveau, techniek aangevuld met een training kwaliteitscontroleur.
 • relevante werkervaring.
 • Uistekende communicatieve vaardigheden.
 • Analyserend en organiserend vermogen.
 • Stressbestendig en een zorgvuldige en accurate manier van werken.
 • Is gericht op goede samenwerking, heeft een gemotiveerde en kwaliteitsbewuste instelling.
 • Is bereid om doormiddel van opleiding/cursussen bij te blijven met ontwikkelingen in het vakgebied.